Меню
Ваш кошик

Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона, Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору як публічної оферти, Покупець, з іншого боку, далі спільно іменовані "Сторони," уклали цей Договір як публічну оферту (далі - Договір), звернений до необмеженої кількості осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти угоди купівлі-продажу Товарів із Покупцями, фотографії яких розміщені в відповідному розділі Веб-сайту https://irinatydnyuk.com.


Продавці, які мають намір продавати Товари через Веб-сайт https://irinatydnyuk.com, і Покупці, які придбають Товари, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://irinatydnyuk.com, приймають умови цього Договору, зазначені нижче.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://irinatydnyuk.com в відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, прийняв умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.


1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді із цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати і доставки товару Продавцем, відповідальності за нечесне замовлення і невиконання умов цього Договору.


1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання кнопки "«ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ»," чим Покупець погоджується на покупку Товару, що наявний в Продавця і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повної розрахункової операції із ним.


1.4. Для регулювання договірних правовідносин згідно з цим Договором Сторони обирають і, за потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 


«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://kotovich-lingerie.com і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://irinatydnyuk.com, спрямовану до необмеженого кола осіб, включаючи Покупців.


«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://irinatydnyuk.com, шляхом додавання його до віртуальної кошика та відправки Замовлення.


«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті https://irinatydnyuk.com розміщена пропозиція продавця.


«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://irinatydnyuk.com і мають намір придбати цей або інший Товар.


«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним і українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і мають намір його продати за допомогою Веб-сайту https://irinatydnyuk.com.


«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://irinatydnyuk.com заявка Покупця на придбання Товарів, яка адресується продавцю.


«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.


«Суттєвий недолік Товару» - недолік, який робить неможливим або недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник під час провини виробника (Продавця), після його усунення виявляється знову за незалежними від споживача причинами.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 


3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://irinatydnyuk.com, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього гроші.


3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.


3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що діючий Договір не є фіктивною або умовною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.


3.4. Продавець підтверджує, що він має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що він має право на виробництво і/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору і реалізації Товару.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ 


4.1. Продавець зобов'язаний:

- виконувати умови цього Договору;

- виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

- передавати Покупцю Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://irinatydnyuk.com, оформленому замовленню та умовам цього Договору;

- перевіряти якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;


4.2. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг згідно з цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ 


5.1. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

- ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на Веб-сайті https://irinatydnyuk.com,

- при отриманні Товару від особи, яка здійснила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх у акті, який разом із Покупцем повинно підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.


5.2. Покупець має право:

- оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://irinatydnyuk.com,

-  вимагати від продавця виконання умов цього Договору;6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://irinatydnyuk.com шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою кнопки "В кошик!", або зробити замовлення по електронній пошті або за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://irinatydnyuk.com.


6.2. Термін формування Замовлення до 4 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлено в вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.
7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ


7.1. Вартість кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://irinatydnyuk.com. Вартість Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, розміщених у віртуальну корзину, і вартості доставки, яка визначається в залежності від способу доставки згідно з умовами розділу 8 цього Договору.


7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.


7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

- за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний у рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

- наложним, з передоплатою за домовленістю з Продавцем, залишок при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.

- Кредитною карткою наступного типу:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- Mastercard Electronic

- Maestro

- будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.


8. Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://irinatydnyuk.com.